Aanvraag hulpverlening

 

De aanvraag voor hulpverlening dient minimaal drie weken voor het plaatsvinden van het evenement te geschieden.
Er moeten helaas extra kosten worden berekend ( o.a. tijd-, reiskosten en telefoonkosten) als de aanvraag later plaatsvindt.

Extra kosten bij aanvraag binnen:

2 weken – 30,- euro

1 week – 40,- euro

Vergoeding hulpverlening:

Onze vereniging berekent een onkostenvergoeding per hulppost van twee personen per uur van:

20,- euro.

25,- euro voor evenementen waarbij alcohol/drugs gebruikt (kunnen) worden, zoals dance-festivals en VrijMibo`s (VrijdagMiddagBorrels) etc.
Hiervoor zetten wij leden in die zijn opgeleid voor de acute zorg bij drank en drugs incidenten.
daarnaast hebben deze leden een aanvullende cursus gedaan voor oxygen provider en advanced oxygen provider.

Er is een starttarief van 2 uur: € 40,-/€ 50 per hulppost.
Reiskosten voor evenementen buiten Hoorn worden apart berekend (€0,19 per kilometer, per voertuig).

Al onze hulpverleners verschijnen in EHBO-tenue, waardoor zij tijdens uw evenement goed te herkennen zijn.
Indien noodzakelijk zullen voor de communicatie tussen de diverse hulpverleners portofoons worden ingezet.
Eveneens kan een EHBO-caravan of -tent worden gebruikt, afhankelijk van de situatie ter plekke.
Evenals de te gebruiken verbandmiddelen is dit alles in de tarieven inbegrepen.

Annuleren kan kosteloos tot één week voor het plaatsvinden van het evenement waarvoor de hulpverlening is aangevraagd.

Wanneer bij een evenement de AED is gebruikt en/of zuurstof is toegediend, worden de kosten van de pads en/of zuurstof bij de aanvrager / organisatie van het evenement in rekening gebracht.

Voorwaarden hulpverlening

Betalings condities: Betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.

Wilt u een verzoek tot hulpverlening indienen, vul dan het aanvraag formulier in.

Over

Reacties gesloten.