Basiscursus EHBO

Beste belangstellenden voor een EHBO-basiscursus,

In 2021 starten wij een EHBO-basiscursus

Deze cursus bestaat uit 4 zaterdagen.
De lestijden zijn van 09.30 tot 16.30 uur, dit is inclusief een lunchpauze van een half uur, wel zelf graag wat te eten mee nemen.
Het gaat om 3 zaterdagen les, 1 zaterdag voor het examen.

De data zijn:
Volgen nog.

De kosten van de cursus zijn € 185,00. Deze kosten worden meestal vergoed door uw zorgverzekering. U ontvangt van ons een kwitantie en deze kunt u dan opsturen naar uw zorgverzekeraar.

De cursuskosten graag voor 25 december 2020 overmaken naar ons ING-bankrekening: NL88 INGB 0000 262470, met de vermelding van uw naam en de datum van de cursus.

Wilt u dan voor 1 december laten weten of u deelneemt aan deze cursus door middel van het inschrijfformulier.

Als je na aanmelden en betalen van het cursusgeld, niet deelneemt aan de basiscursus, krijg je het cursus geld terug, minus € 35,00 euro administratiekosten​

Tijdens de basiscursus EHBO worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het menselijk lichaam
 • Verband en hulpmiddellen
 • De 5 belangrijke punten van de EHBO
 • Stoornissen in bewustzijn en ademhaling (incl. reanimatie en AED-Handelingen)
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Bewegingsletsels
 • Oogletsels
 • Hitte en koudeletsels
 • Vergiftigingen
 • Electriciteitsletsels
 • Kleine ongevallen zoals, bloedneus, beten, steken, enz.
 • Het kind en zijn omgeving
 • Het nemen van preventieve maatregelen ter vergroting veiligheid kinderen
 • Kindermishandeling
 • Plotseling optredende (kinder)ziekteverschijnselen

Over

Reacties gesloten.