Eerste hulp aan kinderen

Omdat EHAK tegenwoordig bij de basiscursus is inbegrepen, Wordt EHAK alleen nog gegeven aan groepen van minimaal 6 personen.

Geef je groep op via cursussen@ehbohoorn.nl
De kosten zijn 80 euro per persoon, dit bedrag is inclusief certificaat lesmateriaal en koffie of thee.

Diplomaverlenging/herhalingsles

Als je al in bezit bent van een EHAK diploma, dan kan je dit geldig houden door de herhalingslessen te volgen.

Datum
data nader te bepalen

Kosten voor niet leden zijn 25 euro voor de herhalingslessen.

De cursus Eerste Hulp aan Kinderen omvat o.a. het volgende:

 • Het kind en zijn omgeving (zuigeling, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, psychische ontwikkeling etc. in de perioden 0-1 jaar, 1-5 jaar en het kind vanaf 5 jaar
 • Het nemen van preventieve maatregelen ter vergroting van veiligheid kind
 • Kindermishandeling
 • Stoornissen in bewustzijn en ademhaling
 • Ernstige bloedingen incl. shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Ontwrichtingen en botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Electriciteitsongevallen
 • Koude en warmteletsels
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optreden(kinder)ziekteverschijnselen
 • Verband en hulpmiddelen
 • Reanimatie en gebruik van AED-apparaat(Automatische Externe Defibrillator)

Over

Reacties gesloten.